امروز

چهارشنبه, ۱۳ فروردین , ۱۳۹۹

  ساعت

۱۷:۴۹ بعد از ظهر

سایز متن   /

 

 

آندره گرین، یکی از برجسته ترین روانکاوان فرانسوی، در خانواده ای یهودی در قاهره مصر متولد شد. وی دوران دبیرستان خود را در مدرسه ای فرانسوی در قاهره گذراند و بر فرهنگ و زبان فرانسوی بسیار تسلط یافت و همچنین با زبان انگلیسی آشنا شد. بعدها با تسلط به این دو زبان، گرین توانست در انتشار تفکر روانکاوی فرانسوی در جامعه بین المللی نقش کلیدی ایفا کند.

در سال ۱۹۴۵ برای ادامه تحصیل به فرانسه مهاجرت کرد و با چشم انداز روانپزشک شدن وارد دانشکده پزشکی پاریس شد و در ۱۹۵۳ به عنوان یک روانپزشک فارغ التحصیل گردید. در ۱۹۶۵ پس از اینکه دوره آموزشی روانکاوی اش را به اتمام رساند، به عضویت جامعه روانکاوی پاریس درآمد و از ۱۹۸۶ تا ۱۹۸۹ ریاست آن را بر عهده داشت. گرین همچنین نائب رئیس انجمن بین المللی روانکاوی از ۱۹۷۵ تا ۱۹۷۷ بود. در سالهای ۱۹۷۹ تا ۱۹۸۰ استاد کالج دانشگاه لندن بود. گرین در سن ۸۴ سالگی در سال ۲۰۱۲ در پاریس درگذشت. از او آثار متعددی بر جای مانده است که برخی عبارتند از :

 

• The Work of the Negative
• On Private Madness
• The Chains of Eros
• Psychoanalysis: A Paradigm For Clinical Thinking
• Life narcissism, death narcissism
• Key ideas for a contemporary psychoanalysis. Misrecognition and recognition of the unconscious
• A Dual Conception of Narcissism: Positive and Negative Organizations
• The Fabric of Affect in the Psychoanalytic Discourse

مروری بر دیدگاه گرین:

موضوعات اصلی کار گرین پیرامون نظریه عواطف، نظریه بازنمایی و زبان و عمل منفی است. عمل منفی(۱ ) در برگیرنده مجموعه ای از مفاهیم از جمله مادر مرده (۲ )، خودشیفتگی مرده (۳ )، سایکوز سفید(۴ )، توهم منفی (۵ ) و کارکرد ابژه زدایی (۶ ) است.

 

عمل منفی:

کتاب “عمل منفی” گرین، علی رغم سنگین بودن و دشواری مفاهیم آن، بسیار حائز اهمیت و سرشار از بینش و عقاید جالب توجه است. برای خوانندگانی که با گرین آشنایی ندارند، بهتر است مستقیما با این کتاب شروع نکنند و ابتدا عقاید گرین را در نوشته او تحت عنوان “درک منفی در بازی و واقعیت” مطالعه کنند. مقدمه کوتاه اما تأثیرگذار کرنبرگ برای کتاب “عمل منفی” نیز کمک کننده خواهد بود. همچنین “سمبل سازی و فقدان” گرین می تواند شروع خوبی برای شناخت عقاید وی باشد.

عمل منفی در عقاید گرین، به دو بخش بهنجار و پاتولوژیک تقسیم می شود. عمل منفی بهنجار، به صورت مستقیم در قالب سرکوبی و دفاع های دیگر برای حفاظت دستگاه روانی خود را نشان می دهد. منفی در شکل پاتولوژیک مخرب بوده و به صورت کناره گیری از سرمایه گذاری در دنیای ابژه است. در واقع برخلاف فروید و کلاین که تفکرشان در قالب وجود و حضور علامت، و کشف و پرده برداری از معنای علامت بودند، گرین معتقد است روانکاو تنها به دنبال کشف معنا و محتوای آشکار و پنهان نیست، بلکه او به دنبال معنا داشتن و معنا نداشتن است. آنچه اجازه می دهد تا معنا وجود داشته باشد، سرمایه گذاری فرد در رابطه با ابژه هاست. گرین کارکرد اصلی سائق زندگی را کارکرد ابژه سازی (۷ )فرض می کند و بالعکس کارکرد سائق مرگ را ابژه زدایی یا در واقع پس گرفتن سرمایه گذاری می داند.

فروید و کلاین معتقد بودند که هر آنچه بیمار احساس و تجربه می کند، معنای پنهانی دارد و روانکاو به دنبال فهم و تعبیر آن معناست، اما از نظر گرین این امکان وجود دارد که ما با دنیای روانی ای مواجه شویم که نه تنها پر از موضوعات نادانسته اما قابل درک باشد، بلکه همچنین شامل بخش های منفی یا خالی نیز باشد. گرین در مورد تعارض نوروتیک همان توصیف فروید را به کار می گیرد و معتقد است که این تعارض، درونِ روانی ساختاریافته و یکپارچه اتفاق می افتد که در آن پایداری و ثبات ابژه و تمایزیافتگی مشخصی وجود دارد.

تحت چنین شرایطی، تداعی آزاد ابزاری مؤثر برای درمان است. اما زمانی که مسیر یکپارچگی، تمایز و به تبع آن بازنمایی ابژه در روان فرد با مانع مواجه می شود، تصویر بالینی آن تغییر می کند و شاهد افرادی غیرنوروتیک و با آسیب جدی هستیم که از اختلالات تکانشی و بدنی رنج می برند و مشخصه آن گسستگی های ایگو است. این افراد دچار اضطراب های جدایی و نابودی هستند. در نظریه گرین، غیاب به اندازه حضور در شکل گیری ساختار روانی حائز اهمیت است. مدل ذهنی که گرین در مورد تقابل وجود و عدم وجود معنا ترسیم می کند، این امکان را مطرح می سازد که سرمایه گذاری روی ابژه ها به جای منتقل شدن، پس گرفته شود. ابژه ها به جای آنکه یکی جانشین دیگری شوند، می توانند گم شوند. در چنین مواردی، در کار بالینی، شاهد قطع شدن زنجیره تداعی ها به واسطه این جاهای خالی هستیم.

اعتقاد گرین بر این نیست که او با فروید در زمینه تعارض اختلاف نظر دارد. بلکه او خود را ادامه دهنده مسیر فروید به ویژه کارهای آخر او می داند که به حوزه کارکرد روانی سایکوتیک و سرمایه زدایی روانی علاقمند شده بود. گرین مقاله “در باب نفی (۸ )” فروید را مهم ترین دستاورد وی می داند که ذهن انقلابی او را به تصویر کشیده است.

در یکی از فصول کتاب “عمل منفی”، گرین به ردپای عمل منفی در کار فروید می پردازد و به مقاله “ماتم و مالیخولیا (۹ )” اشاره می کند. “در اینجا فقدان کاملا واضح است اما سوژه نمی داند که چه چیزی را از دست داده است و نمی داند که چگونه با این فقدان مواجه شده است و سپس اینگونه پاسخ می دهد که ایگو با ابژه از دست رفته همانندسازی می کند و بخشی از خود را جدا می کند که بعد، جای ابژه از دست رفته را می گیرد”. از نظر گرین در اینجا عمل نفی، دیگر به معنی عمل کردن تحت پوشش سانسور یا خواب نیست که تقریبا تشخیص داده نمی شود بلکه برعکس، نفی کردن در اینجا خودِ ایگو را مبتلا می سازد. بدین معنا که این نفی از بیرون به وضوح قابل مشاهده است، اما از درون تشخیص داده نمی شود.

سائق مرگ برای گرین، معنای متفاوتی از نگاه فروید و کلاین دارد. از نظر گرین، کارکرد سائق مرگ منحصر به پس گرفتن سرمایه گذاری یا ارتباط زدایی است. و بالعکس سائق زندگی، به دنبال سرمایه گذاری و برقراری ارتباط است و همچنین می تواند بخشی از سائق مرگ را جذب کند و آن را تغییر شکل دهد. برای مثال، پرخاشگری، محصول چنین آمیختگی ای بین سائق مرگ و زندگی است. برخلاف سائق مرگ مخرب خالص که کارکرد آن ابژه زدایی است، پرخاشگری، سرمایه گذاری اش از ابژه را پس نمی گیرد بلکه در جستجوی ابژه است حتی برای آنکه آن را نابود کند.

 

 


منابع:

References:
–    Caldwell, Lesley (1995) ‘Interview with André Green’, New Formations, 26: 15–۳۵٫ Campbell, Jan (2006) Psychoanalysis and the Time of Life: Durations of the unconscious, London and New York: Routledge. .

–    Green, A. (1999) The Work of the Negative, Andrew Weller (Translator), Publisher: Free Association Books.

–    Green, A. (2002). A Dual Conception of Narcissism. Psychoanal. Q., 71:631-649

–    Meissner, W. W. (2003). LIFE NARCISSISM, DEATH NARCISSISM. By André Green; translated by Andrew Weller London/New York: Free Association Books, 2001. 262 pp. Psychoanal. Q., 72(2):485-493

–    O’Shaughnessy , E. (2001). The Dead Mother: The Work of André Green. Int. J. Psych-Anal., 82 (3). 619-621.

–    Reed, G. S. (2002). The Work of the Negative. J. Amer. Psychoanal.  Assn., 50(1):343-347

–    Reed, G. S. and Baudry, F. D.  (۲۰۰۵). Conflict, Structure, and Absence. Psychoanal. Q., 74(1):121-155

–    Widlöcher, D. (2013). André Green (12 March 1927-22 January 2012). Int. J. Psycho-Anal, 94(1):166-167

 1. work of negative
 2. Dead mother
 3. dead narcissism
 4. white psychosis
 5. negative hallucination
 6. disobjectalising function
 7. objectalising function
 8. on negation
 9. Mourning & Melancholia
 10. Missing object
 11. Blank mourning
 12. Delinking
 13. Nothing
 14. no-thing
 15. Life narcissism
 16. death narcissism

اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
برچسب ها:
دیدگاهها

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد

قالب وردپرسدانلود رایگان قالب وردپرسپوسته خبری ایرانیقالب مجله خبریطراحی سایتپوسته وردپرسکلکسیون طراحی